SAMEKS Ağustos ayında 50,3 puana yükseldi.

SAMEKS Bileşik Endeksi 2016 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 6,0 puan artarak 50,3 puana yükselmiştir. Endekste gözlenen bu artışta; önceki aya göre, sanayi sektörünün 4,3 puan artış kaydederek yeniden 50 referans puanının üzerine çıkması etkili olmuştur. Hizmet sektörü ise geçtiğimiz aya göre 6,6 puan artış kaydetmesine karşın 49,6 puanla sektörde yavaşlamanın sürdüğüne işaret etmiştir.

 

Böylece SAMEKS Bileşik Endeksi; 50,3 puanlık değeriyle, yeniden 50 referans puanını üzerinde yer almış ve 2016 yılı Ağustos ayında ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etmektedir.

AYLIK
GELİŞMELER