Sameks Nisan 2017

2017 yılı Nisan ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 3,2 puan artarak 53,6 değerine yükselmiş ve ekonomik aktivitedeki canlılığın sürdüğüne işaret etmiştir. Endekste gözlenen bu artışta, sanayi ve hizmet sektörlerinin 4,6’şar puan artarak sırasıyla 55,8 ve 54,7 puana yükselmesi etkili olmuştur.

 

Sanayi sektöründe yeni siparişlerin artışı üretimi olumlu etkilerken; hizmet sektöründe girdi alımlarındaki artışın sürmesi, iş hacminde gözlenen ivmelenmede oldukça etkili olmuştur. Sanayi sektöründe üretimin, hizmet sektöründe ise iş hacminin artışı işgücü piyasalarını olumlu etkilemiş ve Nisan ayında her iki sektörde de istihdam artışı sağlanmıştır.

 

Böylece mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi’nin 53,6 puanlık değeri 2017 yılı Nisan ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret ederken, Şubat ayında başlayan olumlu görünüm sürmüştür.

AYLIK
GELİŞMELER