'ROTA; Ocak Eğitimi:Kurumsal Kimlik Kazanımı ve Sinai Haklar Eğitimi'

'ROTA; Ocak Eğitimi:Kurumsal Kimlik Kazanımı ve Sinai Haklar Eğitimi'

 

Genç MÜSİAD olarak ikincisini düzenlediğimiz R.O.T.A (Rekabet-Ortaklık-Tecrübe-Analiz) programını gerçekleştirdik.

 

Yönetim Kurulu üyelerimizin ve Genç MÜSİAD Üyelerin katılımıyla gerçekleşen programımızın konuşmacıları Destek Patent Marka ve Patent Vekili Patent Danışmanı Yasin Akyüz ve Fikir Evim Reklam Ajansı Genel Müdürü Necmi Çiçekçiydi.

‘Fikrine Sahip Çık’ Sınai haklar bilincini yaygınlaştırmak ve patent okuryazarlığını artırarak, Türkiye’nin fikri sermayesinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla başlatılan farkındalık ve eğitim projesi olduğunu belirten Akyüz, sınai hakların Markalar, Patentler, Tasarımlar, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devre Topografyaları olarak gruplandırılabileceğini belirtti.

 

Markanın İşletmelerin mal ve hizmetlerinin bir başka işletmenin mal ve hizmetlerini ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi unvanları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, malların biçimi ve çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerdiğini belirtti.

 

Marka ve Ticari unvan arasındaki farka değinen Akyüz, Her tacirin ticari işletmesinin işletmesine ilişkin iş ve işletmelerde olduğu kullandığı isim, Markanın ise belirli bir mal veya hizmeti tanıttığına değinmiştir.

 

Bir diğer marka türü olan Garanti markasının, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletmenin o işletmenin ortak özellikleri, üretim usullerini ve kalitesini gösterdiğini ifade etmiştir.

 

3D Marka olarak da bilenen marka türünün tescili talep edilen stantlarda farklılaşan, tüketici çevrelerinde zihinde söz konusu ürünlerin ticari kaynağının belli bir üreticiye işaret etmesini sağlayacak nitelikle olması gerektiğini belirtmiştir.

Markaların dikkat çekmesi için ne tür özellikleri olmasına değinen Akyüz, akılda kalıcı, dikkat çekici ve mümkün oldukça kısa ve telaffuzu kolay olan marka isimleri seçilmesine önem verilmesine değindi. Son olarak marka tescilinin önemi değinen Akyüz; Ürünleri hizmetlerden ayıran ve rekabette üstünlüğü sağladığını, ilgi ve talepler doğrultusunda satın alma davranışını belirlemesi gerektiğine değinmiştir.

Panelimizin bir diğer konuşmacısı Fikirevim Reklam Ajansı Genel Müdürü Necmi Çiçekçi, ürün ve markaların farklılığının ve farkındalığının önemi değindi.

 

Büyümekte olan pazarlarda pazarlama stratejilerinin önemi değinen Çiçekçi, bunun farklılaştırma, düşük fiyat ve odaklanma başlıkları altında 3 ana başlıkta toplanacağını belirtti. Farklılaşma stratejisinin markalaşmanın ilk adımı olduğuna ve ürün ve markalarda bir farklılaşma stratejisinin bulunması gerektiğini belirtmiştir. Odaklanma stratejisinde bir pazarda uygulanmasına ve o pazarda dağıtımın güçlü olması gerektiğini söyledi. Farklılaştırma stratejisini 4 ana başlıkta anlatan Çiçekçi, öncelikle markanın oluşmasında, ikinci olarak rakiplerinden ayrışmayı sağlamasına, belirlenen fiyatın gerekçesine ve son olarak farklılaştırma arttıkça fiyatlarında bu bağlam da artacağını belirtmiştir. Marka kimliğine de değinen Çiçekçi, Sembol marka modeli olarak en önemli unsur dinamizm, ürün olarak markada farklı lezzetlere sahip, kurum olarak markada her zaman yenilikçi, kişi olarak marka da ise halkın adamı olarak tanımlanan konuların ele alınmasının önemine değinmiştir.

Programımız, Yönetim Kurulu üyelerimizin konuşmacılarımıza hediye takdimi ile son buldu.

 

Değerli konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

 

 


24 Ocak 2020 Cuma

PROJELERİMİZ

GENÇ MÜSİAD olarak gerçekleştirdiğimiz projelerimiz

GENÇ MÜSİAD BLOG

İş dünyası, girişimcilik, bilişim ve eğitim alanlarında genç kalemler fikirlerini ve analizlerini GENÇ MÜSİAD BLOG sayfalarında sizlere sunmaktadır.