İşyeri Kapsamı

 

İllerin GSYH içerisindeki payları dikkate alınarak MÜSİAD üyesi işyerlerinden ciro payları vb. dikkate alınmadan rassal olarak seçilmiş işyerlerini kapsamaktadır. 1100 işletmeyi kapsayan havuzdan en az 500 işletmenin ankete katılımı sağlanmaktadır.

Anket Kapsamı

 

SAMEKS kapsamında aylık olmak üzere sanayi ve hizmet sektörleri için iki ayrı anket formu düzenlenmiştir. Sanayi ve imalat sektörü anketi 6; hizmet sektörü anketi ise 5 sorudan oluşmaktadır. Sanayi ve imalat sektörü anketi, üretim, satın alınan hammadde, stoklar, teslimat süresi ve çalışan sayısına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir. Hizmet sektörü anketi ise iş hacmi, stoklar, teslimat süresi ve çalışan sayısına ilişkin değerlendirmeleri kapsamaktadır. 

SAMEKS
HAKKINDA